Vaccinationsdagen nådde många ovaccinerade

2022-01-30 Över 4900 personer tog chansen och fick sin första dos vaccin mot covid-19 under Västra Götalandsregionens vaccinationsdag. Det visar preliminär statistik. Över 30 000 personer passade på att vaccinera sig under vaccinationsdagen enligt de vaccinationer som hittills är inrapporterade till nationella vaccinationsregistret.

– Det är fantastiska siffror. Såväl att så många väljer att vaccinera sig med en första dos och att så många förstärker sitt skydd med en andra och tredje dos. Jag är tacksam att så många vaccinatörer ställde upp och vaccinerade på en lördag. Tillsammans bekämpar vi pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Preliminära siffor – vaccinationsdagen

Totalt har 30307 doser från lördagens vaccinationsdag rapporterats till nationella vaccinationsregistret fram till i måndags. Eftersom vaccinatörerna har sju dagar på sig att registrera doserna kan antalet doser komma att öka. Fördelningen av doserna är enligt följande:

  • Dos ett – drygt 4900
  • Dos två – drygt 1480
  • Dos tre – drygt 23 860

Fram till och med förra veckan hade 86 procent av alla invånare över 12 år fått minst en dos vaccin och 83 procent fått minst två doser, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Tredje dosen

När det gäller den tredje dosen har nu 43 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland fått en påfyllnadsdos. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med veckan innan och den största ökningen över en enskild vecka med dos 3. Totalt är 72 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerade med en tredje dos. Det är på samma nivå som genomsnittet för Sverige.

– Att nå de över 50 år med en påfyllnadsdos är ett prioriterat mål från Folkhälsomyndigheten och vi har en riktigt bra täckning i de äldsta åldersgrupperna. Nu ökar även antalet som är vaccinerade med en tredje dos bland dem mellan 50 och 64 år rejält och det är självklart bra att så många som möjligt skyddar sig mot allvarlig sjukdom i covid-19, säger Kristine Rygge.

Gott om tider

I Västra Götaland finns det gott om vaccintider, såväl bokningsbara som på drop-in. Alla vaccinatörer kan hittas via VGR:s samlingssida.  Arbetet med att erbjuda vaccination i områden med lägre täckning fortsätter liksom arbetet med extra vaccinationsinsatser på vissa orter.

– Vaccinationsdagen var en särskild satsning, men varje dag jobbar VGR tillsammans med alla vaccinatörer för att erbjuda vaccin, säger Kristine Rygge.

Publicerad:
Nyhetsarkiv