I tjänsteskrivelsen från tf förvaltningschef Jan-Olof Olsson kan man läsa att den ekonomiska effekten av att Sotenäs lämnat samarbetet är ”svåröverblickbar” och att budgeten för Campus Väst för 2015 är ”byggd på en del osäkra faktorer”.

Utbildningsnämnden vill ha mer pengar

Kräver extra resurser 2015 och utökad budgetram för 2016-2018 – Gymnasiet “svåröverblickbar”

2015-06-01 3 miljoner 2015 för att täcka underskottet för Campus Väst.
5,48 miljoner för bland annat förbättring av skolresultat och förbättrad integration för nyanlända elever.
Det är delar av det äskande som utbildningsnämnden ställde sig bakom under måndagens möte.
Nu återstår det att se om fullmäktige är inne på samma linje och beviljar utökad ram.

Lysekil är sedan 2014 ensamt ansvarig för Campus Väst då Sotenäs kommun valt att lämna samarbetet. I tjänsteskrivelsen från tf förvaltningschef Jan-Olof Olsson kan man läsa att den ekonomiska effekten av att Sotenäs lämnat är ”svåröverblickbar” och att budgeten för Campus Väst för 2015 är ”byggd på en del osäkra faktorer”…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread:

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv