”Vi ska fasa in det gröna och ut med det fossila”, sade Preems vd och koncernchef Petter Holland vid en pressträff på Preemraff Lysekil på onsdagen. Utbyggnaden har minskats ned med 20 procent jämför med den ursprungliga miljöansökan. ”Vi planerar att ta en något mindre markyta i anspråk för utbyggnaden”, säger Malin Hallin, chef för hållbar utveckling vid Preem. Foto: Thomas Andersson

”Ut med det fossila – in med det gröna”

Så vill Preemraff bygga ut mer koldioxidsnålt

2019-10-30 – Vår miljöansökan är helt avgörande för att vi ska kunna ställa om produktionen vid Preemraff Lysekil från fossila till förnybara produkter. Med dagens miljötillstånd är det inte tillåtet att producera förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.

”Vi ska fasa in det gröna – ut med det fossila”, fastslog vd Petter Holland, då han vid en pressträff på onsdagen presenterade oljejättens uppdaterade planer för en mer koldioxidsnål utbyggnad vid Preemraff. Detta innebär samtidigt att utbyggnaden inte blir så stor som tidigare var planerat.

Läs mer i torsdagens LP.

 

Publicerad:
Nyhetsarkiv