En ny brygga är på plats vilket förenklar isättning och upptagning av båtar vid sjösättningsrampen i Valbodalen. För Martin Karlssons del har båten åkt upp och i flera gånger under sommaren. Det här var en käck brygga säger han till Daniel Gustavsson från småbåtshamnen som håller i trådarna när Valbodalen rustas upp.

Upprustning av Valbodalens båthamn

En ny och säkrare sjösättningsramp börjar ta form – parkeringsområdet renodlas

2016-10-19 En ny ramp med brygga ska göra det säkrare att sjösätta båten.
– Vi är klara med den första etappen, bryggan, och redan har det kommit väldigt mycket positiv respons, säger Daniel Gustavsson, småbåtsenheten.

Området ner i Valbodalen håller på att rustas upp. Sjösättningsrampen är en av flera delar i detta. En ny brygga är på plats. Det andra steget är att fräsa ner marken, sänka nivån, för att få mindre vinkel på rampen.

– Avslutningsvis ska ett antal betongfundament på plats. Men alla markarbeten avvaktar vi med till den här säsongen är över, så att alla som vill kan få upp sin båt med den befintliga rampen, säger Daniel Gustavsson.

”Käck brygga”

När Lysekilsposten var på plats under tisdagen så…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv