S-bänkens Gunnel Berlin - bisutten av Vivianne Gustafsson och Stellan Welin samt på andra sidan Elving Claesson och Ewa Ryberg (V) samt Tina Ehn (MP) - hade motionerat om tillgänglighet vad gäller badtrappor. 2017 hoppas hon nu få svar av förvaltningen.

Uppmanades få till en budget i balans

I dagsläget visar Sotenäs kommun ett överskott på 12,9 miljoner

2016-10-09 Sotenäs välbesökta septemberfullmäktige hanterade också en rad frågor som dykt upp under våren och som nu beretts.
Dessutom uppmanades alla nämnderna att få till en budget i balans i samband med den ekonomiska rapporten.

Än så länge visar kommunen överskott på 12,9 miljoner. 30, 9 miljoner är investeringar.

Prognosen tyder på ett överskott 2016 på 9,8 miljoner kronor, men omsorgsnämndens minus 6,2 miljoner och så ytterligare en miljon i minus ger totalt för året plus 1,3 miljoner.

Viktigt ställningstagande

I rask takt avverkades beslut om…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv