I måndags startade en ny omgång av yrkeshögskoleutbildningen Fisk- och skaldjursodling. ”Det är en unik utbildning som bara finns här i Lysekil”, det menar utbildningsledaren Daniel Krång.

Unik yrkesutbildning i Lysekil inom fisk- och skaldjursodling

2015-09-11 ”Det är en unik utbildning som bara finns här i Lysekil”, det menar utbildningsledaren Daniel Krång.
I måndags startade en ny omgång av yrkeshögskoleutbildningen Fisk- och skaldjursodling. Det är Campus Väst som håller i utbildningen för andra året.

Utbildningen har slagit väl ut och 20 elever har blivit antagna.
– Det är en distansutbildning och den är efterfrågad av branschen som också styr vilka utbildningar som kommer till. Verksamhetsområdet växer så det behövs mer utbildade människor inom den här genren,
Utbildningen är 40 veckor lång med 14 veckors praktik.
– Det är just vad själva yrkeshögskolan handlar om, att komma ut i arbete. Erfarenhets­mässigt vet vi att eleverna har många olika önskemål om vad de vill hålla på med. Så de får själva söka sig ut på praktik, men självklart hjälper vi dem så gott vi kan på vägen.
Det är en distansutbildning och eleverna liksom lärarna kommer från hela Sverige.
– Det är lärare med spetskompetens från universitet och högskolor, men även folk från branschen. När det kommer till ämnet djurhälsa så har vi en fiskveterinär som håller i den kursen. Beträffande ekonomi så har vi en ekonom och så vidare. Sammanlagt är det 8-9 kursavsnitt med lika många lärare som går in och undervisar, förklarar Daniel och fortsätter:
– Vi tror på att det här är mycket av framtidens mat, vi har inte mycket mer land att ta i anspråk för att odla mat. Havsområdena är inte så utnyttjade till att producera mat som de skulle kunna vara. I andra delar av världen har de kommit längre, exempelvis Kina och Norge. Vi har en stor potential i Sverige för att kunna få fram mer mat från havet. Många av de naturliga fiskbestånden är hårt utnyttjade, säger Daniel som menar att det här är världens mest snabbast växande livsmedelsbransch.
– Vi tror på att det här är framtiden, säger Daniel Krång avslutningsvis.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv