Trots att Västtrafik och Trafikverket byggt plattformar i Brastad (bilden) och Hallinden, så att persontågen kunnat stanna här i sommar, ligger antalet resande kvar på ungefär samma nivå som förra sommaren, i genomsnitt tolv personer. Det är något mer än antalet resenärer i medeltal med buss 850.

Ungefär samma antal tågresenärer som i fjol på Lysekilsbanan

”Man måste ta ett strategiskt långsiktigt beslut om tågtrafiken”

2015-09-07 Antalet resenärer med persontåg mellan Lysekil och Munkedal i sommar var ungefär detsamma som förra sommaren.
I genomsnitt har runt tolv personer rest per avgång i genomsnitt mellan Lysekil och Munkedal.
Det är något mer än antalet resande per avgång med buss 850 under juni och juli.
– Vi hade gärna sett en större ökning av antalet tågresenärer i sommar när plattformarna blev klara i Brastad och Hallinden, säger Jarl Samuelsson, tågchef vid Västtrafik.

Sommaren 2015 var andra säsongen av en försöksperiod på tre år när det går persontrafik på Lysekilsbanan från midsommar och en dryg vecka in i augusti.

Förra året kom kritik från Brastadbor m.fl. att tågen inte stannade vare sig i Brastad eller Hallinden. Detta har Väst-trafik åtgärdat under våren, då två plattformar av trä byggdes i Brastad och Hallinden till en total kostnad av cirka 900 000 kronor.

Men någon tydlig ökning av antalet resenärer efter plattformsbyggena går inte att utläsa i…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv