Ulf Nyrén, pensionerad historiker vid Göteborgs universitet, föreläste om boken ”Soten” i Hunnebostrand.

Ulf Nyrén hos Lyssna och Lär

2021-10-22 Äntligen –pandemirestriktionerna har släppt! Lyssna och Lär, föreläsarföreningen i Sotenäs har haft sin första föreläsning efter ett uppehåll på mer än ett och ett halvt år. Ett 60-tal personer kom till Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand.

Kvällens föreläsning hålls av Ulf Nyrén, pensionerad historiker vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Henrik Alexandersson, arkeolog vid samma universitet har de skrivit boken ”Soten”, som kom ut precis innan vi alla drabbades av en pandemi.

Soten ruvar på många hemligheter

Vad är Soten? Så här inledde Nyrén: ”Soten ruvar på många hemligheter men han yppar inget”.
Boken börjar vid istiden och går fram till våra dagar. Nyrén har ansvarat för texten och Alexandersson för materialet, men de har gjort hela arbetet tillsammans.
Den typografiska definition de bestämde sig för var området från Burskär till Ugglebacken. Varför det heter Soten finns flera tänkta förklaringar till:
– Svart saltlav finns ofta på bergen i strandkanten, det kan se ut som sot.
– Det fornnordiska verbet sjuger, suger. Det är havet som sjuder och suger.
– Under vikingatiden fanns ett personnamn: Soti.
Författarna har valt sjuda, suga som bakgrunden till namnet Soten.
Efter definitionerna görs i boken en kronologisk genomgång från istiden till början av 1800-talet, därefter följer en tematisk del om specifika företeelser. Den delen innehåller 12 olika teman och Nylén behandlade några av dem i sin föreläsning.
Hällristningar finns det gott om i hela norra Bohuslän. Ofta finns det ristningar som vi tolkar som skepp, men ingen vet vad hällristningarna står för. Det är märkligt för de flesta andra fornlämningar runt om i världen har man kunnat tolka.

Gränslöst hav

Rösen har man efter många olika tolkningsförslag kunnat fastställa att det handlar om begravningsplatser.
Nyrén visade också på hur livet på Soten har förändrats utifrån näringsverksamheten och därmed befolkningens livsbetingelser.
Det har aldrig varit ett jordbrukslandskap utan det är det gränslösa havet som varit en av näringarna. Fisket har dock genomgått stora förändringar. Sillfisket i mitten av 1800-talet var en guldålder. När det avtog utvecklades både bättre båtar och bättre fiskeredskap och fångsterna var fortfarande relativt stora. Idag är dock fisket begränsat av olika orsaker – både olika politiska beslut och att fisken minskar i haven. Under sillfiskeperioden var trankokerier en viktig näring, sedan utvecklades fiskeindustrin som fortfarande lever kvar. Havet har också skördat många liv genom åren och kanske är det en av orsakerna till det stora intresset för kyrkan och religionen. Ännu idag menade Nylén att för en Sotenäsbo är det fyra saker som är viktiga: Bostad, båt, brygga och sjöbod.
I mitten av 1800-talet inleddes stenindustrin. Det var företrädesvis gatsten som höggs. Det innebar att det kom en annan befolkning till bygden. De flesta kom från Blekinge. Blekingeborna var ofta ateister och det uppstod vissa konflikter mellan ursprungsbefolkningen och de som ”invandrade”.
Numera är besöksnäringen huvudnäring i Soten. Det började som badgäster, blev sommargäster och numera är många delårsboende. Det är Sotens vidunderliga naturskönhet i kombination med sol och salta bad som lockar besökare från när och fjärran.
Ledordet för detta sjölandskap med sina inbyggare tycks därför vara ständig förändring och anpassning – något som kännetecknat denna gränslösa gränsbygd ända sedan de första säljägarna kom paddlandes mellan isflaken under jägarstenåldern.

 

Text och bild:
Britta Wingård

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv