Flera covid 19-fall inom äldreomsorgen i Lysekil och Sotenäs

2020-04-11 Lysekils kommun bekräftar nu att det finns två konstaterade fall av covid-19 bland brukarna inom äldreomsorgen i Lysekils kommun.
Ett av fallen är på ett äldreboende och det andra fallet är inom hemtjänsten. Även i Sotenäs rapporteras det om covid-19-fall inom äldreomsorgen.

– Kontakt är taget med sjukvården vad gäller provtagning och smittspårning. Skyddsmaterial finns och används vid arbete där konstaterad smitta finns och om misstanke finns om smitta, säger Eva Andersson, socialchef i Lysekils kommun. Smitspårning har inletts, samtidigt som information har gått ut till boende och anhöriga på aktuell boendeenhet.
Även i Sotenäs kommun finns flera bekräftat fall av covid-19 inom äldreomsorgen.
Detta innebär att smittan nu snart har spridit sig till samtliga kommuners äldreomsorg i Bohuslän, trots att i princip alla kommuner införde besöksförbud inom äldreomsorgen för för snart en månad sedan.

”Skydshandskar används”
Använder de anställda inom äldreomsorgen i Lysekils kommun skyddsutrustning?
– Skyddsmaterial finns och används vid arbete där konstaterad smitta finns och om misstanke finns om smitta. Vi arbetar i enlighet med Västra Götalands basala hygienförskrifter och bestämmelser för Covid 19. De basala hygienrutinerna kommer från socialstyrelsen och de används alltid i allt vård och omsorgsarbete. I dessa förskrifter framgår att plasthandskar alltid används om man riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor i sitt arbete. Så är således också rutinerna i Lysekils kommuns verksamheter. Munskydd används vid misstänkt eller konstaterad Covid 19 smitta. Ingen medarbetare nekas att använda skyddsmaterial utifrån ovanstående bestämmelser och det finns tillgång till de skyddsmaterial som behövs, säger Eva Andersson, socialchef i Lysekils kommun.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv