Lysekils kommun ökade något i invånarantal tredje kvartalet i år och bröt därmed en tvåårig nedåtgående trend. Munkedal minskade relativt kraftigt, medan Sotenäs ökade något under perioden, visar färska befolkningssiffror.

Två års negativ trend bröts för Lysekils invånarantal

Liten uppgång tredje kvartalet – fler födda än döda

2021-11-11 Efter att invånarantalet i Lysekils kommun minskat varje kvartal sedan hösten 2019 stannade minskningen upp tredje kvartalet i år och det blev ett litet plus.
Det visar Statistiska Centralbyråns statistik som presenterades på tisdagen.
Sotenäs ökade något, medan Munkedal minskade kraftigt, efter en tydlig ökning under andra kvartalet.

De senaste två åren har Lysekil varit en kommun med stadigt minskande befolkning. Under förra året sjönk invånarantalet i kommunen med nästan 190 personer. Speciellt Lysekils tät-ort har fått färre invånare, visar fördjupad statistik från SCB, medan Lyse och Bro klarat sig bättre, som LP berättat om tidigare.
Tredje kvartalet i år (juli-augusti-september) bröts de negativa befolkningssiffrorna för Lysekils kommun. SCB redovisar en ökning med fyra personer till 14 331 invånare.
Kommunen har en relativt stor andel äldre befolkning och brukar ha ett negativt födelseöverskott, dvs att fler dör än antalet som föds under en viss tidsperiod. Men under tredje kvartalet i år var födelsesiffran 35, medan siffran över antal döda uppgick till 28, alltså ett födelseöverskott på sju personer.
Däremot var flyttningsnettot i kommunen svagt negativt. 238 personer flyttade in, medan 243 flyttade ut under tredje kvartalet, alltså ett minus på fem personer.

Positivt flyttningsnetto
Sotenäs kommun hade också en mindre ökning av invånarantalet, med sju personer till 9 154. Där var det ett positivt flyttningsnetto på 23 personer som drog upp siffrorna. 16 föddes medan 35 dog under tredje kvartalet.
Munkedals kommun hade en betydligt större utflyttning än inflyttning under den aktuella perioden, och detta gjorde att det blev en minskning med 63 personer till 10 574. Å andra sidan hade Munkedal ökat med 50 under andra kvartalet i år.

Över 57 000
Av grannkommunerna så gick Uddevalla upp över 57 000 invånare. Ökningen tredje kvartalet blev 42 och invånarantalet den 30 september i år uppgick till 57 011 personer.
Tanum nådde nästan upp till 13 000. Ökningen under perioden blev 54 personer till 12 999 invånare. Strömstads kommun minskade med 20 till 13 300.
Ökningen av invånarantalet i Göteborg var ovanligt kraftig tredje kvartalet. Antalet invånare var den sista september 586 425 personer, en ökning med 2667.
Denna siffra utgjorde en stor del av den totala ökningen i Västra Götalands län tredje kvartalet. Antalet invånare i länet blev 4347 fler och länet hade vid senaste kvartalsskifte 1 742 917 invånare.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv