Några individer utanför samhället försöker komma tillbaka igen genom att spela en uppsättning av Bockarna Bruse. I Lysekils Folkdansgilles lokal i Ålevik utspelar sig ”Troll i utkanten av samhället”. Det hela börjar med att Tommy, som spelar en avhoppad gängmedlem och en av dem som försöker komma in i samhället igen via det här projektet, sprutar eld till barnens förtjusning. Foto: Gabriel Berndtsson

”Troll i utkanten av samhället”

Barnteater för individer utanför samhället

2015-03-25 Några individer utanför samhället försöker komma tillbaka igen genom att spela en uppsättning av Bockarna Bruse. De söker efter ett troll men förgäves, ända tills det riktiga trollet visar sig vara projektledaren själv.
Det är Regionteater Väst på turné med föreställningen ”Troll i utkanten av samhället”, som visar åtta föreställningar för alla elever i årskurserna 2-4 i Lysekils kommun.

I Lysekils Folkdansgilles lokal i Ålevik utspelar sig ”Troll i utkanten av samhället”. För det är just lokaler i utkanten, och ju mer slitna de är, desto bättre.

– Det här är den finaste lokalen vi besökt, i exempelvis Mariestad höll vi till i ett gammalt lastbilsgarage. Vi vill inte vara på en teater, det här sällskapet passar inte in i de riktiga salongerna, så är tanken, berättar skådespelarna.

Föreställningen börjar redan utanför lokalen, eleverna mäts, studeras och blir uppdelade. Vissa får blåa band, här blir de tilldelad sin plats under föreställningen, från de finare platserna till sämre.

– Här har vi en sorteringstanke, där man får sin plats av någon anledning som man inte själv kan påverka, berättar de.

Rakt igenom föreställningen är publiken integrerad, de får exempelvis vara med att gå fint och fult, de får byta plats och…

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv