Vid stationen i Åtorp startar och slutar bland annat resan med tomtetåget som genomförs i november/december. Inom trädgårdsprojektet är planen är att kunna arbeta fram och anlägga en lättskött trädgård vid stationen i Åtorp.

Trädgårdsprojekt vid Åtorp ska locka kvinnor

2016-01-30 I förra veckan startade ett trädgårdsprojekt inom Musei­föreningen Munkedals Jernväg.
Projektet är tänkt att locka fler kvinnor till föreningen. Bland annat finns planer på att anlägga en lättskött trädgård vid Åtorp med inspiration från äldre tiders järnvägsparker.

Museibanornas Riksorganisation (MRO) delar med jämna mellanrum ut projektpengar till järnvägsföreningar som de kan ansöka om.

– Vi sökte 18 000 kronor och fick ansökan beviljad. Pengarna kommer vi använda till projekt med olika inriktningar, bland annat till ett trädgårdsprojekt, informerar Dag Legnesjö, ordförande i Museiföreningen

Munkedals Jernväg.

Utöver detta är planen att pengarna skall användas till bygge av en modelljärnväg som speglar bruksbanan samt ungdomsprojekt. I ungdomsprojekten ska ingå att bygga upp en virtuell miljö, som kan ta besökarna med på en resa i…

Jenny Andersson

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv