En rishög vid första anblick. Simon pettersson, Arvid Ström och Jakob Enander vid sidan av en faunadepå som ska främja växt- och djurlivet.

Trädgårdsavfall får nytt liv i faunadepåer

Lysekils pastorat främjar djur- och växtlivet på sina kyrkogårdar

2016-08-07 Fågelholkar, rishögar och gamla stockar, det är några av de saker som ingår i Mikael Hjelm och Bo-Göran Larssons projekt för att främja den biologiska mångfalden på Lyse kyrkogård. De har tagit saker i egna händer då det tycker stiftet är dåliga på att verkställa projekt. För dem är det viktigt att göra det man kan för djurens levnad.

Det är med egna resurser och hjärnor som de jobbar, för att främja det de älskar – naturen. Och de har mycket att jobba med – på alla kyrkogårdar i Lysekils pastorat drivs de olika projekten.

– Vi anlitar inga firmor eller experter, utan vi verkställer allt själva och jobbar med det vi har, berättar Mikael Hjelm, kyrkogårdschef i pastoratet.

Man har hållit på i ungefär 2 år med att främja den biologiska mångfalden på kyrkogårdarna, men det är nu…

Julia Magnusson Björk

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv