”Tillgänglighet till öppenpsykiatri behöver förbättras i Sotenäs”

2015-10-15 En rad rapporter och information från olika områden lämnades på Hälsorådets senaste sammanträde i Sotenäs. Nils Olof Bengtsson rapporterade från omsorgsnämnden som har bekymmer med många placeringar, vilket bidrar till stora kostnader.

Leif Andersson rapporterade från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. En  ny upphandling kring psykiatrisk  öppenvård  kommer att  genomföras under hösten.
Ett flertal av ledamöterna framförde att  tillgängligheten behöver förbättras när det gäller öppenpsykiatrin…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv