Insamling av plastförpackningar är en viktig del i att ta hand om material för återvinning. Nu tillbakavisar FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) att större delen av plast som samlas in från hushållen skulle gå till förbränning.

Tillbakavisar uppgifter om att det mesta av plasten eldas upp

”Hushållen gör stor nytta när man är noga med källsorteringen”

2017-03-04 Vad händer med den plast i olika former som hushållen sorterar ut i Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner? Frågan är aktuell sedan det förekommit uppgifter i media om att större delen av plastförpackningarna går till förbränning.
De uppgifterna stämmer inte, säger företrädare för de som har ansvaret för insamlingen, FTI (Förpacknings- och Tidnings-insamlingen).

– Det finns två system för återvinning av hushållens plast i Sverige, förklarar Sofia Agertoft, kommunikationsansvarig vid avfallshanteringsbolaget Rambo i Lysekil.

– Det ena systemet rör förpackningar av plast från hushållen. Den plasten ska lämnas på en återvinningsstation. Då är det FTI som ansvarar för återvinningen. Det andra systemet handlar om när hushållen lämnar grovavfall av plast, till exempel pulkor och trädgårdsmöbler på återvinningscentralen. Då ansvarar…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv