Till våren får Kornö-borna kommunalt vatten och avlopp

Arbete igång med ledningar – blir ett lyft både för miljön och hushållen

2017-09-30 Nu pågår arbetet med att ansluta vatten- och avloppsledningar på Stora och Lilla Kornö till det kommunala VA-nätet. Nyligen lades sjöledningen ned in till anslutningspunkten i land.
– I dagarna tecknar vi avtal med samfällighetsföreningen på Kornöarna, säger André Gustavsson, kontaktperson från LEVA i Lysekil för VA-projektet på Kornöarna.

När vintern övergår i vår nästa år ska det kommunala vattnet kunna rinna ur kranarna på Kornöarna, en milstolpe har nåtts både ur miljömässig synvinkel och för öbornas bekvämlighet. Som en följd av den kommunala VA-anslutningen lär det också komma att bli fler bygglovsansökningar om utbyggnader av husen i den värdefulla kulturmiljön på Korn-öarna …

Läs hela texten i papperstidningen eller e-tidningen.
Du vet väl att du kan gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet: https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv