Kammarrätten tog inte upp ärendet gällande arrende av Gamla idrottshallen. Något som kan betyda att några års harvande i rättssystemet nu kan läggas åt sidan.

Tennisklubben tar över Gamla idrottshallen

Dag Jönsson på Gullmarens CentreCourt: ”En stor seger för idrotten i Lysekil”

2015-04-10 – Fantastiskt skönt. En stor seger för idrotten i Lysekil. Nu kan föreningarna andas ut och fortsätta med sina verksamheter i Gamla idrottshallen.
Det säger Dag Jönsson, Gullmarens CentreCourt, efter att kommunstyrelsen i Lysekil valt att arrendera ut idrottshallen till föreningen i tio år framöver.

Framtiden för Gamla idrottshallen i Lysekil har under ett par års tid varit ytterst osäker. Det fanns en period där varken politiker eller tjänstemän visste vem som ägde frågan. Den som ville ha svar bollades mellan fastighetsförvaltningen, fritidsförvaltningen och politiken. Det var till och med så att bildningsnämnden vid ett tillfälle tog beslut om att stänga idrottshallen, men tog senare tillbaka samma beslut då man satt med ett långt hyreskontrakt. Men det senaste året har frågan strukturerats upp. Det började diskuteras föreningsdrift som en alternativ lösning till rivning och byggande av bostäder.

Satt redan på ett kontrakt

Tennisklubben Gullmarens CentreCourt som har sin verksamhet i Gamla idrottshallen och vid utebanorna i direkt anslutning satt redan på ett tioårigt kontrakt med kommunen. Bland annat om att få nyttja omklädningsrummen. GCC fick efter sin framställan om att ta över driften aktivt stöd av övriga föreningar med verksamhet i idrottshallen. Lysekils HK, Café XP och Special Olympics Floorhockey gav samtliga sitt stöd till tennisklubben.

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv