Över 1 500 hushåll i Kronberget, Centrum, Slätten, Bansvik, Kyrkvik, Åkerbräckan och Torpet får möjlighet att ansluta villan till Internet med dagens snabbaste internetanslutning. Foto: Axel Jonson

Telia satsar nu på utbyggnad av fiberbaserat bredband i Lysekils kommun

Över 1 500 hushåll i Lysekil får möjlighet att ansluta villan till Internet med dagens snabbaste internetanslutning

2015-04-29 Telia satsar nu på utbyggnad av fiberbaserat bredband i Lysekils kommun. Över 1 500 hushåll i Kronberget, Centrum, Slätten, Bansvik, Kyrkvik, Åkerbräckan och Torpet får möjlighet att ansluta villan till Internet med dagens snabbaste internetanslutning.

Telia satsar totalt nio miljarder kronor på utbyggnaden av supersnabbt fiberbredband i Sverige mellan 2015 och 2018. Satsningarna i Lysekil är en del av detta.

”Snabbt och stabilt”
Fiber ger villaägarna helt nya möjligheter tack vare hastigheter på upp till 1000 Mbit/s.
Erbjudandet som gått ut till 1.500 hushåll i Kronberget, Centrum, Slätten, Bansvik, Kyrkvik, Åkerbräckan och Torpet handlar om en kostnad på 19.900 kronor, en investering som betalar sig genom lägre kostnader för telefon, TV och bredband.
– Att fiberansluta villan innebär en snabb och stabil internetuppkoppling som klarar av att hela familjen använder sina datorer, surfplattor, telefoner och TV-apparater samtidigt. Det gör det dessutom möjligt att dra nytta av framtidens digitala service inom till exempel sjukvård och utbildning. Fiber kommer i framtiden vara ett krav i det moderna hemmet, säger Henrik Forssell, försäljningschef på Telia Öppen Fiber.
Kampanjen i Lysekil pågår till den 14 juni 2015.
Telia har längst erfarenhet på fibermarknaden och levererar ett öppet nät där kunden själv kan välja mellan olika leverantörer av TV, bredband och telefoni. Det är Skanova som bygger, utvecklar och driftar nätet på uppdrag av Telia.

Kommunen aktiv i frågan
För att möta detta behov har näringslivsenheten på Lysekils kommun aktivt jobbat med denna strategiskt viktiga fråga sedan ett par år tillbaka. Redan 2011 deltog kommunen i Leaderprojektet Fiber Ranrike som syftade till att stödja fiberutbyggnaden på landsbygden i kommunerna i norra Bohuslän.
Under 2013 upprättade näringslivsenheten en IT-infrastrukturplan för såväl landsbygd som tätort som antogs av kommunfullmäktige våren 2013. I planen identifierades en prioriteringsordning för utbyggnaden. I all korthet gick denna ut på att stödja etablerandet av fiberföreningar på landsbygden i steg ett. Steg två var att i dialog med marknadens aktörer få dessa att fibrera tätorterna. Under åren har Lysekils kommun haft ett nära och gott samarbete med de fyra fiberföreningar som i dag täcker all landsbygd i kommunen. Med stora ideella insatser har dessa gjort ett fantastiskt jobb. Föreningarna har kommit lite olika långt i sitt arbete men de första fibernäten står klara redan till sommaren 2015.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad:
Nyhetsarkiv