Polisinspektörerna Lars Öhrström och Lars-Åke Ringström finns till hands för boende på Badhusberget. ”Det är viktigt att vi får en bra relation och att folk tar kontakt med oss för utan allmänheten klarar vi inte mycket inom polisen,” säger Lars-Åke. Foto: Gabriel Berndtsson

”Tanken är att det ska vara tryggt och trevligt att bo här”

Ett rullande kontor för att komma lite närmare

2015-01-30 Det handlar om tillgänglighet och att komma närmare invånarna.
Mobila poliskontoret besöker en gång i månaden Badhusberget i Lysekil.
– Vi har ungefär ett 20-tal besök varje gång vi är ute och då är många av dessa spontana, berättar polisinspektören Lars-Åke Ringström.

Mobila Poliskontoret Fyrbodal har ett fast schema från måndag till torsdag. Varje måndag är det Färgelanda, tisdagar Munkedal, onsdagar Ed och torsdagar besöker de Lilla Edet.

En gång i månaden

– Fredagar är en fri dag och då har vi sagt att vi ska försöka komma till Lysekil och Bad­husberget en fredag i månaden. Då finns vi tillgängliga om allmänheten vill prata med polisen, ställa frågor, lämna tips och så vidare, förklarar Lars-Åke.
Fyra personer jobbar på den mobila enheten, och alla har lång erfarenhet inom polisyrket. Två poliser tar hand om det mobila kontoret och två tar hand om patrullbilen som jobbar i området.
– Då kan vi exempelvis ha hastighetskontroller, göra spontana besök på skolor, vilket är väldigt uppskattat med mera. Vi har alla fyra lång erfarenhet och kan svara på en hel del frågor, det kan vara allt från körkortsfrågor till frågor om jaktlicens, inga frågor är för dumma, säger Lars-Åke och fortsätter:

”Klarar oss inte
utan allmänheten”

– Det är fjärde eller femte gången vi är här på Badhusberget. De boende här är inte vana vid att vi kommer, så många undrar vad det är som händer. Det är viktigt att vi får en bra relation och att folk tar kontakt med oss för utan allmänheten klarar vi inte mycket inom polisen. Det är allmänheten som berättar vad de sett och vad de vet.  Polisen kommer när det har hänt, så vi är ofta inga vittnen, förklarar Lars-Åke.

Komplett utrustad

Husbilen är komplett utrustad med dubbla arbetsplats­er med datorer uppkopplade till polisens alla system.
– Den kan användas vid större olyckor, katastrofer, och så vidare där vi kör ut kontoret till platsen och här kan man jobba flera dygn i streck, säger Lars-Åke.
Det mobila kontoret är mycket uppskattat.
– Vi stämde av efter två år och då hade vi haft 10 000 besökare. Jag vill påstå att ingen polisstation i Sverige haft så många besökare om man tar bort pass- och idhantering, som vi inte tillhandahåller, annars kan vi utföra alla sysslor som man kan göra på en polisstation, påpekar Lars-Åke.

 Kommer vi få mobila kontor i framtiden istället för lokala fasta polisstationer?
– Polisstationerna fyller sina funktioner och vi är ett bra komplement, men jag tror att vi kommer att få se fler sådana här bilar i framtiden, säger Lars-Åke.

Kontakter

Polisens arbete handlar mycket om att skaffa så många kontaktytor som möjligt. På Bad­husberget har de kontakt med Lysekilsbostäder och bovärden, som de precis stämt av med.
– Tanken är ju att det ska vara tryggt och trevligt att bo här, påpekar Lars-Åke avslutningsvis.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv