”Tandvården fungerar bra även under Corona-tider”

2020-03-24 – Tandvården fungerar bra, även under Corona-pandemin.
Det konstaterar Gert Oxby på Tandvårdsgruppen i Lysekil.
Coronavirusets symptom

Inkubationstiden för coronavirus är i normalfallet 2-14 dagar. De
symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även
andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och
ledvärk är vanliga symtom.
De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i
hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter
och lunginflammation.
Kontakta 1177 Vårdguiden
Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka
direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du
har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.
Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få
hjälp att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

– Tandläkarna har ett samhällsansvar i form av att vi har en skyldighet
att ta hand om de som eventuellt behöver akutvård. Vi har fått
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och vår regering har hållit sig väl informerade och
tagit till sig råden från expertisen. Vi känner oss ganska trygga i det
vi gör, säger Gert Oxby.
– När man, som jag, har jobbat här i Lysekil i 35-40 år, så känner man
sina patienter. Vi vet vilka som är sköra. Vi pratar med dem och frågar
om de vill skjuta på sin rutinmässiga behandling, men att vi finns här i
fall det blir några akuta problem.

Är det många patienter som själva hör av sig och vill skjuta på sina
kontroller?
– Ja, patienter som är lite krassliga är jätteduktiga på att lämna
återbud om de känner symptom. De som sköter sina tänder har ett annat
förhållningssätt till sjukvården. De är vana vid vården och är
riskbedömande. Sedan har vi en stor del av Sveriges befolkning som inte
går på regelbundna kontroller hos tandläkaren, men det är en annan kategori.
Gert Oxby framhåller att Tandvårdsgruppen har en personal som är
ständigt risktänkande.
– Ja, det märks inte minst när vi klockan 12.00 på måndagen stängde ned
verksamheten. Anledningen var att vi måste ha översyn av vår tandvårdande utrustning. Vi väljer att låta servicepersonalen arbeta ostört och inte interagera med tandvårdande personal.

Vi måste ha en god framförhållning för att inte tvingas stänga ner verksamheten.

Är det säkert att gå till tandläkaren?
– Ja, vi står för en trygg och säker tandvård. Vi följer nationella
riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med
information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Patienter
och medarbetare som uppvisar förkylningssymptom som snuva, hosta eller
feber, även vid lindriga symptom, ska inte komma till kliniken.

 

 

För den som redan är prenumerant klicka här.

Vill du också läsa tidningen? Klicka på länken här, så kan du aktivera en prenumeration.

Om du vill komma i kontakt med vår kundtjänst, skicka epost till prenumeration@lysekilsposten.se

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667083
Nyhetsarkiv