Sydligaste delen av Stora Kornö ska bli naturreservat

Lysekils kommun köper området av Fortifikationsverket

2015-12-17 Nu har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till att bilda naturreservat på södra delen av Stora Kornö. Tidigare användes detta område av militären, men avsikten är att Lysekils kommun ska köpa den 25 hektar stora fastigheten och ett reservat ska bildas. Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

För två år sedan gav regeringen tillstånd till Fortifikationsverket att säja fastigheten till Lysekils kommun. Tillståndet är villkorat av att naturreservat bildas. Det finns ett köpekontrakt upprättat mellan kommunen och Fortifikationsverket. Lagfarten är dock vilande till dess att Länsstyrelsens beslut om naturreservat vunnit laga kraft. Enligt köpekontraktet måste detta ske senast 2 juni 2016.

Någon ersättning utgår inte i samband med att det bildas ett naturreservat. Lysekils kommun har enligt köpekontraktet som upprättats med Fortifikationsverket avsagt sig rätten till intrångsersättning.

Länsstyrelsen har nu skickat ut förslaget på remiss till bland andra Lysekils kommun och avsikten är att reservatsbildningen ska…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv