Strejken inom taxibranschen är avblåst

2023-09-01 Parterna i konflikten, Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, har nått en överenskommelse. Nu blåses strejken av och trafiken fortsätter gå som vanligt.

När parterna nu enats innebär det att Västtrafiks anropsstyrda trafik, det vill säga sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och närtrafik fortsätter gå som vanligt. Strejkvarslet fick ingen påverkan på vår anropsstyrda trafik.

– Vi är lättade över att parterna kommit överens så att våra resenärer kan fortsätta resa som vanligt, säger Åsa Björk, avdelningschef anropsstyrd trafik.

Det nya Taxiavtalet-förare innehåller stabila lönehöjningar både för tariff- och procentlöner, vilket Transport krävt. För att premiera erfarenhet införs ett extra steg i lönetariffsystemet för de som arbetat minst fyra år i yrket. Höjningen för dem med fyra år i yrket blir 1 300 kronor år ett och 1 080 kronor år två, vilket motsvarar 9,06 procent fördelat på hela avtalsperioden.

Den nya garantilönen för de med procentlön höjs till 22 337 kronor år ett och 23 337 kronor år två, vilket motsvarar 10,58 procent fördelat på hela avtalsperioden. Den nya garantilönen kommer att gälla i hela landet.

– Antal år i yrket kommer nu att löna sig mer. Vi har fått in ett extra steg i tariffsystemet vilket är bra och viktigt för branschen. Även garantilönen för de med procentlön höjs i enlighet med vad vi ville, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Avtalet löper under 26 månader och gäller mellan 1 juli 2023 till 31 augusti 2025.

Därtill tillsätts olika arbetsgrupper. En grupp ska se över hur branschstatistiken ser ut och hur den bör användas i framtiden. En annan grupp ska se över framtidens taxi där målsättningen är att hitta lösningar till branschens utmaningar, till exempel ska förslag tas fram för att främja god arbetsmiljö och motverka osund konkurrens.

I samband med överenskommelsen om det nya avtalet dras den varslade strejken och blockaden tillbaka.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv