Fortsatta störningar hos Västtrafiks anropsstyrda trafik

2023-03-21 Det är fortfarande tekniska störningar i Västtrafiks anropsstyrda trafik, vilket innefattar sjukresor, färdtjänst och skoltaxi. Problemen gäller främst Fyrbodal och Göteborgsregionen.

På grund av tekniska störningar behöver resor med färdtjänst, sjukresor och skoltaxi även fortsättningsvis hanteras manuellt istället för automatiskt, något som kan leda till förseningar främst i Fyrbodal och Göteborgsregionen.

– Det går att boka resa precis som vanligt för alla resenärer, däremot får resenärer i främst Fyrbodal och Göteborgsregionen räkna med förseningar. Vi försöker lösa resorna i möjligaste mån, men vädjar till alla som inte måste resa att avvakta med att boka sin resa. Om du har en resa bokad men har möjlighet att skjuta på den till nästa vecka, eller lösa den på annat sätt, är vi tacksamma för att du avbokar den, gärna via appen Boka resa eller websidan, säger Åsa Björk, kommunikationsansvarig, anropsstyrd trafik.

De tekniska störningarna beror på en IT-attack hos en systemleverantör till flera av Västtrafiks trafikföretag. Västtrafik fortsätter hantera resorna manuellt till och med måndag.

Västtrafik utför sjukresor i hela regionen och färdtjänst och skoltaxi åt samtliga regionens kommuner utom Göteborg, Borås, Tranemo och Ulricehamn.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv