Stora skillnader mellan länder i Covid-vaccinering

2021-03-05 Vaccinationer mot Covid-19 ska bli det effektiva medlet för att stoppa den pågående pandemin. I dagsläget är skillnaderna mycket stora mellan olika länder i hur långt de har kommit.

Robert Bergquist, immunolog, boende på Härnäset, kommenterar här dagsläget:
”Att USA inte ligger i topp som förväntat beror på den förda politiken där Covid-19 har framställts som ett inte särskilt viktigt problem, något som ändras under den nya presidenten, men som fortfarande präglar Brasilien.
Att Israel och Förenade Arab Emiraten (UAE) klarat situationen bättre än alla andra länder beror till stor del på att de reagerat snabbt och haft toppstyrda organisationer. Dessa länder är också små till ytan, vilken utan tvivel är en bidragande faktor. Stor-britannien kan tacka Brexit (som varit en hämsko för så mycket annat) för att inte vara bunda av EU:s byråkratiska manövrerande. Andra frågor är mer svårbesvarade, t.ex. varför ligger Danmark i täten i EU (11%) tätt följt av Norge (9%), medan både Sverige (7%) och Finland (8%) är i takt med resten av EU. En annat frågetecken är hur Chile kunde gå från några enstaka vaccinationer fram till 5 februari och därefter svinga sig upp till 17% och varför tillverkar och exporterar både Ryssland och Kina vacciner, trots att hemmamarknaden ännu inte nått 4%-nivån.”
Mer om de olika vaccinerna mot Covid-19 i kommande LP.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv