Stora skillnader i arbetslöshet – lägre siffror i Norra Sverige

2023-08-18 Under det senaste året har arbetslösheten minskat i hela landet, men skillnaderna är stora mellan norr och söder.

I slutet av juli var drygt 330 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med 10 000 personer jämfört med samma månad förra året. Däremot har arbetslösheten ökat något jämfört med juni månad, vilket är normalt för säsongen. Det beror på att många utbildningar avslutas inför sommaren och studenter skriver då in sig på Arbetsförmedlingen. Utvecklingen på arbetsmarknaden varierar dock mellan länen. I Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har arbetslösheten minskat mest från redan låga nivåer jämfört med i fjol. I Stockholm och Skåne län är nedgången betydligt blygsammare.
– Vi ser att de regionala skillnaderna ökar. Skåne men framförallt Stockholm har en stor privat tjänstesektor som är mer känslig för minskad konsumtion. Även hushållen är mer belånade och därmed mer känsliga för räntehöjningar. I de norra länen bidrar istället de stora industrisatsningarna till en stor brist på arbetskraft vilket trycker ner arbetslösheten, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv