”Stora rekryteringsproblem”

2019-10-03 Socialnämnden i Lysekil brottas med stora rekryteringsproblem inom vård och omsorg. Det är huvudorsaken till att Gullvivan inte kan öppnas förrän tidigast i januari 2020.

– De flesta som söker de lediga tjänsterna har inte adekvat utbildning. I nuläget måste vi prioritera nyrekryteringar till hemtjänsten, för dessa brukare har ju ingen annan plats än hemmet att vara på, säger Ricard Söderberg (S), ordförande i socialnämnden, som tillsammans med vice ordförande Ronny Hammargren (Lysekilspartet) och socialchefen Eva Andersson mötte pressen efter beslutet om Gullvivan.

Osäker bemanning

Det är ingen skillnad på personalsituationen i dag jämfört med maj.
– Vi har en väldigt osäker bemanningsituation. Det är grunden för beslutet om Gullvivan. Man kan inte bedriva en verksamhet utan att vi har personal som har kompetens och adekvat utbildning. Vi kan inte säkerställa kvalitén och patientsäkerheten när det gäller delegation och dokumentation, menar Ricard Söderberg.

Vad är det som säger att det blir lättare att rekrytera personal om ett halvår?
– Det är ingenting som säger att det är lättare att rekrytera i januari. Här har vi inga garantier. Men just nu sätter vi hemtjänstens rekryteringsbehov i främsta rummet, för där har brukarna ingenstans att ta vägen, säger Eva Andersson.
– Att kunna erbjuda heltidstjänster inom vården är jätteviktigt. Här fyller heltidsresan en viktig funktion, säger Ronny Hammargren.

Flera är sjukskrivna

En ganska stor andel av personalen på Gullvivan är sjukskrivna, men socialchefen hävdar att det är olika bakomliggande orsaker.
– Jag kan inte se att det finns någon gemensam orsak till sjukskrivningarna och att de kopplade till själva arbetsplatsen. Men blir det flera sjukskrivningar på en liten arbetsplats, så blir det naturligtvis väldigt tungt för de som är kvar.
Socialförvaltningen har annonserat efter personal i två olika omgångar från juli till september. Totalt behövs en personalstyrka på åtta personer. Det saknas sex stycken med adekvat utbildning för att kunna öppna Gullvivan.
– Första gången fick vi åtta sökande. Av dem var fem utan formell kompetens, med andra ord inte anställningsbara.Tre av dem anställde vi i hemtjänsten. Nu fick vi 13 sökande. Av dem var sex utan formell kompetens. Här anställde vi fyra till hemtjänsten och ytterligare tre har kallats till intervju.
Var det befogat att ha både väktare och poliser i anslutning till socialnämndens möte?
– Kommunen granskade sociala medier och det förväntades en stor uppslutning. Vid förra mötet var det knökfullt på läktaren. Nu kom det inte så många åhörare. Vi fick information från vår säkerhetsstrateg att väktare var inkopplade och att de hade samtalat med polisen. Väktare är bra om det blir många åhörare och om det finns risk för att ordningen på våra öppna möten störs.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv