Nu finns planer på att rusta upp och utöka campingen vid Gullmarsbaden i Lysekil. Servicebyggnaderna fick tillfälliga bygglov på 1960-talet och om det ska göras om- eller tillbyggnader måste nya bygglov ges, och det kan inte göras utifrån gamla tillfälliga lov. Därför är avsikten nu att ta fram en ny detaljplan för området.

Stora planer för utökning av camping vid Gullmarsbaden

Vill ta fram ny detaljplan för bland annat uthyrningsstugor och villavagnar

2017-03-01 Tollenäs Camping AB, Stora Höga, har ansökt hos Lysekils kommun om planbesked för ett område i Dalskogen. Det handlar om Gullmarsbadens camping som företaget vill rusta upp och utöka.
Avsikten är att bedriva campingverksamhet för tält, husbil och husvagn med ett 60-tal platser och att bygga 20 uthyrningsstugor samt ge plats för upp till 30 villavagnar.

För att Tollenäs Camping ska kunna genomföra sina planer måste en ny detaljplan tas fram för området, en plan som reglerar hur olika delar av området får användas.

Företaget vill skapa en familjecamping och köpa eller (i andra hand) arrendera Dalskogen 1:39 som ägs av kommunen. Man vill också köpa in närliggande mark för camping…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv