Stor utbyggnad av Havets Hus planeras

Totalkostnad 23,6 miljoner – invigning april 2017

2014-11-24 Havets Hus i Lysekil AB med Lysekils kommun som ägare planerar en investering som kommer att möjliggöra en betydande utbyggnad av verksamheten.
Genom om- och tillbyggnaden skapas större akvarieutställning med betydligt fler akvarier, nytt aktivitetsrum för en mer engagerande upplevelse samt nytt pedagogiskt rum och Makerspace.

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 23,6 miljoner. Regionutvecklingsnämnden har avsatt 10 miljoner kronor, Lysekils kommun bidrar med 9 450 000 kronor och Havets Hus med drygt 4 miljoner.
Byggstart är beräknad till september 2016 och invigning i april 2017.
Huvuddraget i förslaget är att ersätta den stora grästrappa som vätter åt sydväst med en tillbyggnad med nya akvarier. Detta ger möjlighet att skapa en ny centrerad entré vilken  tydligt annonserar sig mot kajstråket.
Nytt entrérum
Entrén leder till ett nytt entrérum vilket fungerar som ett samlande nav för hela verksamheten. Här finns en stor reception där olika typer av besökare kan guidas vidare in i byggnaden beroende på anledning till deras besök. Här finns också fler wc och skåp för förvaring av ytterkläder och väskor. Direkt till vänster ligger butiken som en förlängning av rummet, till höger ligger akvariet och rakt fram finns en ny trappa som leder till restaurangen.
Akvarieutställningen
omformas
Akvarieutställningen omformas efter en tydligare pedagogik som bygger på besökarnas delaktighet och medskapare till själva upplevelsen. Learning by doing, being och teaching är temat och besökarnas upplevelser och lärande skall bygga på görande, sinnlighet, testande , diskuterande och visualiserande. Detta angreppssätt är nytt och har tagits fram med hjälp av fokusgrupper inom området innovativt lärande, innovativ marin forskningsnärvaro och minnesvärda positiva upplevelser.
Ska visa havets biotoper
Från att ha varit inriktade på att visa arter i Västerhavet skall Havets Hus visa havets biotoper genom en resa från det grunda vattnet, ner till det djupa och sedan ut till det fria havet. På så vis kan  besökarna uppleva och utforska hela miljöer med alla sinnen.
Nytt pedagogiskt rum
Väl ute ur akvariet är besökaren tillbaka till entrérummet och kan därefter välja att gå till butiken eller till den utbyggda restaurangen på entréplanet. På samma plan finns även ett nytt pedagogiskt rum med en skapande verkstad. Med ena foten i vetenskapen och andra foten i nyfiket görande och testande är verkstaden en plats med ständig aktivitet. I verkstaden möts specialintresserade och vanliga besökare för att samspela. Här kan marina teknikföretag ställa ut och testa sina produkter, skolklasser laborera med akvarier och forskare samla in information tillsammans med vanliga besökare.
På vindsplanet finns kontorsplatser för alla havets Hus medarbetare, även för akvarietekniker som idag bara har plats i källaren.
Ökat antal besökare
Ny lokalyta är större entré, större butik, fler toaletter, utvecklade och större akvarier, föreläsningsrum och pedagogisk verkstad samt större restaurang
Om- och tillbyggnaden ska leda till att andelen besökare ska öka från 80 000 till 100 000 besökare de första åren. Det innebär en ökning av andelen barn med cirka 8 000 st.
Nationellt centrum
Om- och tillbyggnaden ger Havets Hus möjlighet att arbeta vidare för att bli ett nationellt centrum där man baserat på ett unikt pedagogiskt koncept, bidrar med ökad insikt, kunskap och engagemang runt haven – i en värld där havet får en allt viktigare roll för människans kunskapsutveckling och långsiktiga överlevnad.
Behöver utveckla
verksamheten
Havets Hus grundades 1993 och är idag ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Varje år stiftar närmare 80 000 besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter alla hemmahörande eller på besök i Västerhavet. Havets Hus har haft vikande besökssiffror under de senaste åren och behöver utveckla verksamheten. Cirka 95 procent av Havets Hus intäkter kommer från besökarna  – ej medräknat Lysekils turistbyrå vars verksamhet är lokaliserad till Havets Hus.
Invigning april 2017
Projektet består av tre delar: Förberedelser, genomförande och invigning. Under förberedelserna ska bygglovshandlingar tas fram och finansiering skall säkerställas under våren 2015. Förfrågningsunderlag under sommaren/höst 2015 och därefter skall upphandling genomföras under vinter/vår 2016. Bygghandlingar tas fram delvis parallellt och efter upphandling. Byggstart i september 2016 och invigning i april 2017.

Publicerad:
Nyhetsarkiv