Många deltagare slöt upp när PRO i Lysekil hade årsmöte.

Inga svårigheter att locka pensionärer till årsmöte

2022-03-30 Ordföranden i Lysekils PRO Frank Olsson hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet 2022. Det var cirka 90 medlemmar som kom till detta årsmöte.

Årsmötet startade med en parentation. Anita Gustavsson tände ett ljus, påbjöd en tyst minut till minne av våra avlidna medlemmar och läste en dikt. Under tiden var det på en stor duk rullande information om de medlemmar som avlidit under året.

Årsmöte
Årets ordförande Lena Rydenstam föredrog verksamhetsberättelsen för år 2021. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
Kassören Benny Söderberg föredrog den ekonomiska berättelsen som godkändes.
Revisorn Florence Hallberg föredrog revisorernas berättelse som godkändes och. årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
Lena Rydenstam från PRO-Brodalen valdes att leda dagens förhandlingar och till sekreterare valdes Siv Hansson.
Verksamhetsberättelsen för 2021 lästes upp av ordföranden och godkändes av årsmötet.
Efter mötet består styrelsen av Christer Höglind, ordförande, Gun Dahl, vice ordförande, Benny Söderberg, kassör, Siv Hansson, sekreterare, Karl-Gösta Mattsson vice sekreterare, Eva Sjöfält Studieorganisatör och Tommy Axelsson ledamot. Till ersättare valdes Pia Axelsson, Margareta Widell och Klas-Göran Henriksson.

Avtackning och förtjänsttecken
Frank Olsson tackade Lena Rydenstam med en vacker blombukett för arbetet med att leda årsmötesförhandlingarna. Även sekreteraren Siv Hansson fick en vacker blombukett.
Lilian Persson avtackades som läsecirkelledare, Britt-Marie Gabrielsson avtackades som träslöjdsledare och Vaylet Lagrell, Karin Evling och Gun Dal avtackades för mycket bra genomfört arbete i resekommittén. Alla avtackades med en vacker orkidé.
PRO Lysekil har beslutat att ge ut ett förtjänsttecken till de personer som arbetat i styrelsen och de som arbetat som cirkelledare i minst 10 år.
I år delades förtjänsttecken samt en fin blombukett ut till Anita Gustavsson för ett fint arbete som valberedare, Kerstin Larsson har under många år varit läsecirkelledare, Johnny Kristoffersen har varit styrelseledamot och är fortfarande ledare för musikgrupperna och Benny Söderberg som fortfarande är kassör och styrelseledamot.
Frank Olsson avtackades av nye ordföranden Christer Höglind för ett mycket bra genomfört arbete som ordförande i föreningen. I Christers tal till Frank poängterade han att Frank varit en förebild för honom i det arbete som nu väntar Christer som ny ordförande. Frank avtackades med en vacker blombukett och en gåva.
Frank tackade för uppvaktningen och tackade för det förtroende han har fått som ordförande under flera år. Han sade vidare att posten som ordförande har varit mycket rolig på grund av alla fina kontakter han fått med våra medlemmar under åren. Den kontakten kommer han att sakna men hoppas att kunna hålla den vid liv genom möten och medverkan i olika cirklar.

Resekommittén
Karl-Gösta Mattsson föredrar nyheter från resekommittén och välkomnar två nya medlemmar i resekommittén Tommy Axelsson och Lillemor Zettervall. En ny hemlig resa presenterades. Det är en heldagsresa den 8 juni. Pris för denna resa är 650 kronor.

Kaffe och underhållning
Efter ett väl genomfört årsmöte så blir det dags för lite kaffe och dagen till ära bjöds det på en mycket god smörgås och kaka till kaffet.
För underhållningen stod på detta årsmöte Lars Thomassons Trio, som består av Lars Thomasson från Lysekil på bas, Greger Larsson från Majorna på gitarr och sång och Janne Gutling från Kville på Keyboard. Innan bandet börjar att spela berättar Christer Höglind att han i sin ungdom försökt att få vara med Lars Thomasson och spela i en orkester. Han var med en gång och spelade tamburin och efter den gången fick han i uppgift att bära instrumenten för de andra i orkestern. Ja, man kan ju inte vara bra på allt.
Det blev högt i tak så fort Trion började spela. Det bjöds på blandad repertoar med bland annat musik av Kim Larsson, Peter Lemarc, Sven-Ingvars, Vikingarna och Elvis. De avslutade med låten Route 66. Det var en bejublad underhållning som alla var eniga om att de vill höra mer av.

Lottdragning
Eva Sjöfält, Tommy Axelsson och Gun Dahl förrättade dagens lotteri. Ordföranden Christer Höglind avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv