Stor risk för gräsbränder

2022-04-21 Redan nu varnas för torra marker och risk för gräsbränder i delar av Sverige. När solen skiner, vinterns snötäcke smälter och det torra fjolårsgräset kommer fram är risken som störst för bränder och man bör vara extra försiktig vid eldning utomhus. Elden kan lätt sprida sig i vårvinden och i värsta fall kan gnistor antända byggnader i närheten.

Risken för gräsbränder skiftar med årstiden och var i landet man bor. Branden kan också bete sig olika beroende på väderförhållanden samt hur omgivning och växtlighet ser ut. På våren är gräsbränder vanligast medan det under torra sommar- och höstmånader är vanligare med skogs- och markbränder.

Gnistor från vårbrasan kan antända hus
Med våren följer ofta en önskan att elda upp kvistar och skräp på tomten eller på sommarstället. Årligen inträffar ett 100-tal bränder i byggnader på grund av exempelvis gnistor från skräpbrasor eller gräseldning. Många av dessa bränder startar när man är oförsiktig och lämnar en brasa obevakad. Skadorna varierar från små till stora där både byggnader och ladugårdar brinner ner.

Ska man elda krävs det stor aktsamhet och noggranna förberedelse med avvattning och redskap för att begränsa eldens spridning. På bara någon minut kan vinden ändra sig och elden sprida sig så fort att du omöjligt hinner släcka den. Det är ofta lättare att hindra brandspridning än att släcka en redan uppkommen mark- eller gräsbrand och det krävs mindre mängd vatten.

– Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada. Många tror att de kan hantera en eld, trots det inträffar många bränder på grund av bland annat eldning eller grillning utomhus. Många av dessa bränder skulle kunna undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Karin Lönn, verksamhetsområdeschef på Brandskyddsföreningen.

I Brandskyddsföreningens goda råd-blad ”Skydda hus i samband med gräs-, mark- och skogsbränder” finns flera tips om vad man kan vidta för åtgärder för att undvika gräs- och markbränder och hur du ska agera för att skydda ditt hus mot branden.

Kontrollera brandrisken först
Aktuell brandrisk och eventuellt eldningsförbud hittar du i MSB:s uppdaterade app Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du även på kommunens och/eller länsstyrelsernas webbplatser. Mer Information om eldning finns även på sidan www.dinsakerhet.se.

Lantbruk och hästverksamhet
Om du är lantbrukare eller har hästverksamhet behöver brandskyddet anpassas till dessa förhållanden. I försäkringsvillkoren ställs högre krav än vad som gäller för vanliga villor. Läs mer i Lantbrukets brandskyddskommittés ”Rekommendation 9.1 Halm och gräsbränning”.

Brandskyddsföreningens tips för säker eldning:

  • Hör med din kommun vilka regler som gäller för eldning utomhus där du bor. I en del kommuner är det endast tillåtet att elda under vissa veckor på året.
  • På SMHI:s hemsida kan man se om och var risken för gräsbränder är stor just nu
  • Ladda ner appen Brandrisk ute och kontrollera vilken brandrisk som råder eller om det är eldningsförbud.
  • Ladda ner Brandskyddsföreningens Goda råd-blad.
  • Se till att du har vattenslang eller en vattenkanna och hinkar med vatten tillgänglig så att du kan släcka.
  • Elda helst i en tunna eller anordnad eldstad.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning.
  • Dränk brasan med vatten vid släckning och kontrollera att askan känns kall efteråt.

Gräsbrand ska inte förväxlas med skogsbrand som kan förekomma under större delen av året

Publicerad:
Nyhetsarkiv