Lysekils kommunchef Leif Schöndell ser gärna medborgarundersökningar i framtiden.

Stor omorganisation på gång

Mindre operativ kommunstyrelse – störst förändring i samhällsbyggnadsförvaltning

2016-08-30 Det kommer att bli en större omorganisation i förvaltningarna.
Kommunstyrelseförvaltningen i Lysekil ska renodlas till att hantera de uppgifter som är kopplade till att stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag, som enligt kommunallagen är att leda, samordna, utöva uppsikt och bereda ärende till kommunfullmäktige.
Enligt förslaget ska kommunstyrelseförvaltningen bli mindre operativ medan uppgifter av service- och driftkaraktär samt myndighetsfrågor organiseras i samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har idag ansvar för många operativa verksamheter som enligt liggande förslag inte ska hamna direkt under KS. Dock föreslås att AME, arbetsmarknadsenheten, fortsatt ska tillhöra kommunstyrelseförvaltningen. I alla fall i detta skede, men att organisationstillhörighet för AME med dess kopplingar till…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv