Kritik mot att vaccineringen går trögt i Lysekils kommun

2021-03-04 Smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland. Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall - en ökning med 25 procent.
– Vi ser inte den stora ökningen i Lysekil som vi ser i övriga Västra Götaland, konstaterar Elin Hansson, chef för Närhälsan Lysekil.
Smittskyddsläkaren uppmanar nu alla att axla sin del av ansvaret för att bromsa smittan. Samtidigt är många kritiska till att vaccineringen går trögt i Lysekils kommun. Orsaken är att efterfrågan på vaccin är större än utbudet, vilket inte bara drabbar Lysekil utan alla kommuner i regionen.

Under vecka 8 tog smittspridningen rejäl fart i Västra Götaland. Störst är ökningen i Göteborg och dess kranskommuner, men en ökad smittspridning kan ses i hela regionen. Allra mest ökar smittan i åldersgruppen 10–19 år, där Smittskydd Västra Götaland rapporterar en ökning på 57 procent jämfört med föregående vecka. Smittskyddsläkaren konstaterar att utvecklingen liknar hur den första och andra vågen av pandemin började – och han ser anledning till oro.
Idag finns det rutiner hur man ska smittspåra och med den mera smittsamma virusmutationen är nya rutiner på gång.
Man uppdaterar det just nu i VGR för att anpassa den efter Folkhälsomyndighetens aktualiserade rekomendationer. Tidigare har man smittspårat ett dygn tillbaka, nu kommer utökas till två dygn eftersom man tror att det nya muterade viruset kan smitt upp till två dagar innan man får symptom. Men det är det viktigare än någonsin att man följer VGR:s och FHM:S rekomendationer, påpekar Elin Hansson.

Fler vill testa sig
– Det första tecknet på en ökad spridning i Lysekil just nu är att vi ser ett ökat tryck på personer som vill boka covidtest och den är marginell. Antalet som vill testa sig har ökat något.
Vaccineringen går trögt i dagsläget, vilket många läsare hört av sig till LP om. Men det går trögt i de flesta kommuner och orsaken beror på uteblivet vaccin.
– Vi får inom kort ett 100-tal vaccindosor av Astra Zenecas vaccis till all personal inom primärvården hos Närhälsan och Capio i Lysekils kommun. Både Närhälsan och Capio har börjat med fas 2. Jag skulle tro att vi kommer att dela med oss till andra enheter som inte har tillräckligt med personalvaccin. Om jag får mer vaccin nästa vecka får jag veta på torsdag eller fredag., säger Elin Hansson.
Under vecka 9 skickas totalt 34 880 doser vaccin ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Alla vårdcentraler får denna eller nästa vecka tillräckligt mycket för att ge första dosen vaccin till personer med hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter.
Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal löper också på helt enligt plan.
– Efterfrågan på vaccin är fortsatt större än tillgången och VGR vaccinerar med allt vaccin vi får. Om det kommer mer vaccin kommer också vaccinationstakten att öka, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.
I Västra Götaland gäller regionala rekommendationer sedan 17 februari. De är skärpningar av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

”Gemensamt ansvar”
– Många gör stora insatser för att hålla nere smittspridningen, men vi har ett gemensamt ansvar och våra val får konsekvenser. Jag vill att alla följer såväl nationella som regionala rekommendationer. Minska dina kontakter med andra. Håll avstånd i alla lägen och använd munskydd om det inte är möjligt. Och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.
Behovet av sjukhusvård har varit relativt oförändrat den senaste veckan – men på en mycket hög nivå. Det är hög belastning på intensivvården. Oron för att fler ska bli sjuka nu när smittspridningen ökar är stor.
– När allt fler smittas av covid-19 måste vi dessvärre räkna med att allt fler också kommer att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård. Trycket på sjukvården har följt smittspridningen under hela pandemin. Jag vill vädja till alla att göra sitt bästa för att smittan ska bromsa in, vi behöver hjälpas åt för att hindra en ny våg, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.
Den 2 mars vårdades 321 personer i Västra Götaland för covid-19, varav 53 inom intensivvården. En positiv tendens är att antalet äldre över 80 år som blir så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård minskar något. Det är ett tecken på att vaccinationerna börjar ge effekt.
Västra Götalandsregionen har kommit långt med vaccineringen på särskilda boenden för äldre och personer som har kommunal hemsjukvård, samt deras hushållskontakter. Många av dem får sin andra spruta i veckan. Detsamma gäller viss prioriterad sjukvårdspersonal inom VGR.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv