Stena Feronia förtöjd vid Grötörevets kaj i Lysekil.

Stena Feronia vid kaj i Lysekil i en månad

2014-12-29 Under helgen kom m/s Stena Feronia till Lysekil. Den skall ligga vid kaj en månad. Fartyget är på 22 000 ton och ett kombinerat passagerar- och godsfartyg.

– I Lysekil skall man göra en del underhålls- och ombyggnadsarbeten, berättar Bert Fransson på Ferm & Olsson, som är rederiets agent under besöket.

Fartyget kommer närmast från Belfast och har trafikerat Liverpool, Dublin, Belfast, Birkenhed, Karlskrona, Gdansk och Algeciras. Fartyget är registrerat på Cypern.
På Stena Lines informations-avdelningen säger man att Stena Feronia skall sättas i trafik och nämner eventuellt mellan Göteborg och Kiel.

Fartyget är byggt 1997 och köptes av Stena Line 2011. Ombord finns kapacitet att lasta personbilar och långtradare samt ta 340 passagerare. Längden är 186 meter och högsta fart 24 knop.

Stena Line har en lång historia att besöka Lysekil. Kring 1960 kom dess fartyg från Colombia med plåt till Kiel. I början av 60-talet satte man in Seebad Warnemünde samt Skagen 1 och 2 på linjen till Skagen.

1995 hade man en provtur med en snabb färja här och senaste fartyget var Stena Baltica som låg här ett år innan den såldes.

Vid raffinaderiet är det besök av ett Stena-fartyg per månad.

Terje W Fredh

Publicerad:
Nyhetsarkiv