Katarina Bengtson Ekström, familjen Curmans representant i stiftelsen, Lisbet Calner, kommunens representant, Göran K Hansson, ordförande för Curmanstiftelsen och representant för Kungl. Vetenskapsakademien samt Eva-Lott Swahnberg, stiftelsens platsombud.

Stångehuvuds klippor i fokus

Curmanstiftelsen sammanträdde snart 100 år efter markinköpen

2016-08-06 Carl och Calla Curmans stiftelse har hållit sitt årliga sammanträde i Lysekil. Stiftelsen konstaterar – så här snart 100 år efter att Calla Curman gjorde sina markinköp på Stångehuvud – att naturreservatet är ett väl fungerande friluftsområde. Inga stora skötselåtgärder behövs, men en del mindre punktinsatser är önskvärda.

I september i år är det precis 100 år sedan som Calla Curman inledde sina markinköp för att rädda Stångehuvud åt eftervärlden. Under en månads tid, från början av september till början av oktober 1916, köpte Calla Curman in närmare 14 hektar av de mest värdefulla delarna av Stångehuvud.

Avsikten var att skona de vackra bergen från fortsatt stenbrytning och att kommande generationer skulle få njuta av denna yttersta del av Lysekil som ett friluftsområde. 1925, på sin 75-årsdag…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv