Ständig flytt till större städer

Lysekil, Sotenäs och Munkedal har minskat med tre till fem procent på 30 år

2015-05-27 Sveriges befolkning har ökat med 1,4 miljoner invånare de senaste 30 åren - men i hälften av kommunerna har befolkningen minskat under samma period.
Det visar Nyhetsbyrån Sirens sammanställning av Statistiska centralbyråns siffror.
De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har tillsammans ökat med nära 465 000 personer under perioden.
Lysekil, Sotenäs och Munkedal har tappat mellan tre och fem procent av invånarantalet sedan 1984, medan Stenungsund har ökat med 50 procent.

Sammanställningen som nyhetsbyrån gjort talar sitt tydliga språk. Inflyttningen från landsbygd och mindre samhällen till större städer har pågått hela tiden under den aktuella perioden 1984 till 2014.

Någon ”grön våg” som var aktuell på 70-talet går inte att se under de tre decennierna…

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv