Ställer krav på Rambo efter olycka

Arbetsmiljöverket kräver tydligare rutiner efter att betongbil välte

2017-04-01 Avfallshanteringsbolaget Rambo behöver ta fram och införa rutiner för hur undersökning och riskbedömning av ovanliga uppdrag ska gå till.
Det kravet ställer Arbetsmiljöverket efter en inspektion. Anledningen till inspektionen är en olycka som inträffade med en betongbil i slutet av februari.

Det var den 24 februari som Rambo fick förfrågan om ett unikt uppdrag som var akut. En betongbil, full med betong, hade vält.

– När chauffören var på plats följde han de rutiner vi har för att säkra arbetsmiljön vid ett normalt uppdrag, men efter ett tag upptäckte chauffören att han fått lindrigare skador, säger Sofia Agertoft, kommunikations- och marknadsansvarig vid Rambo, i en kommentar till händelsen….

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv