Spelreklamen ökar – så mycket spenderar casinon online på marknadsföring

2022-07-01 Spelbolagen blir fler och dess totala omsättning större. Siffror från Kantar Sifo visar även att casinon lade mer pengar på marknadsföring år 2021 jämfört med året innan. Detta trots att spellagen reglerat möjligheten för casinon att göra reklam. För att stärka konsumentskyddet ytterligare föreslås nya begränsningar i spelreklamen.

Att spela på casino online har lockat mängder av svenskar i flera år nu. Sedan 2019 har dock marknaden för spel online blivit något mer begränsad för spelsugna svenskar. Anledningen är den spellag som upprättades den första januari samma år, som kom till i syfte att stärka konsumentskyddet.

Spellagen innebär att samtliga casinon som vill verka på den svenska marknaden måste besitta en licens utfärdad av Spelinspektionen. I denna licens ingår en rad krav som spelbolagen måste efterfölja.

Bland annat måste varje spelsajt vara ansluten till självavstängningsregistret Spelpaus och får endast erbjuda en bonus till sina spelare. Därtill måste varje spelare sätta insättningsgränser per dag, vecka och månad som inte kan övertrasseras.

Svenska spelare vänder sig till casinon utan licens

Innan spellagen kom till var det vanligt för svenskar att spela på utländska casinon. Detta då statliga Svenska spel var det enda inhemska alternativet. Trots att det nu införts ett krav på svensk licens finns de utländska spelsidorna fortfarande tillgängliga för svenskar, vilket många väljer att nyttja.

Den stora anledningen bakom detta är att casinon utan svensk licens – som ofta har sin licens på Malta i stället – kan erbjuda spelare en mer fri spelmiljö. Exempelvis finns inga krav på insättningsgränser, maximalt antal bonusar eller koppling till Spelpaus. Hos nätcasinoutanlicens.com kan spelare läsa mer om hur casinon utan licens fungerar och jämföra de olika spelsidorna.

Så ser reglerna kring spelreklam ut

I spellagen behandlas även casinons möjlighet att göra reklam. Marknadsföringen är en viktig punkt i att stärka spelarnas skydd, då exponering för reklam kan göra att man spelar mer än man egentligen borde. Detta särskilt mot bakgrund av Swelogs undersökning som visar att det är personer med ett spelberoende, som bör hålla sig undan från spel helt och hållet, som påverkas mest negativt av reklamen.

Enligt spellagen ska all reklam vara måttfull. Här ingår bland annat att bolagen inte får uppmana till spel. Därtill får de inte heller rikta sin reklam mot spelare som stängt av sig själva via Spelpaus eller personer som är under 18 år gamla. Det är Spelinspektionen tillsammans med Konsumentverket som ser till att kraven efterlevs.

Även casinon utan svensk licens omfattas av tydliga regler kring marknadsföring. Utländska casinon får inte göra reklam i Sverige eller mot svenskar över huvud taget. Utöver att de inte får göra reklam i svenska tv- och radiokanaler eller tidningar innebär detta även att deras spelsajter inte får översättas till svenska samt att valuta inte får anges i SEK.

Tydlig effekt av spellagen – men ny ökning av reklam under 2021

Från år 2015 till 2018 ökade omsättningen av svenska casinons spelreklam markant år för år. År 2018 nådde marknadsföringen av spel sin högsta punkt sedan 2010, då statistiken tar sin början. Under året stod omsättningen i en summa om strax över sju miljarder kronor. Detta enligt Kantar Sifo, som baserat siffrorna på ett urval av medier, däribland tv, radio, tidningar, digitala medier och på offentliga platser utomhus.

Därefter infördes den nya spellagen och de nya regleringarna kring spelreklam, vilket har visat på tydlig effekt. År 2019 sjönk den totala omsättningen av spelreklam till strax under sex miljarder kronor. Under nästföljande år fortsatte trenden i samma riktning. År 2020 uppmättes siffran till knappa fyra miljarder kronor, vilket var ungefär samma nivå som 2016.

Mycket tydde på att omsättningen av spelreklam skulle fortsätta minska, men under 2021 vände kurvan igen. De svenska spelbolagen spenderade här sammanlagt ganska exakt fyra miljarder kronor på marknadsföring.

Förslag om stärkt reglering av spelreklam

Under året har regeringen presenterat en proposition om nya åtgärder för att ytterligare stärka konsumentskyddet på spelarmarknaden. I propositionen har man tagit hänsyn till Spelmarknadsutredningens betänkande Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden, där uppdraget bestod i att se över hur spelreklamen kunde begränsas sett till såväl omfattning som innehåll.

Nedan presenteras tre av punkterna som ingår i regeringens proposition.

  • Ett justerat krav på måttfullhet vid spelreklam
  • Förbud mot främjande av spel på olicensierade casinon
  • Tillåtelse för Konsumentverket att ingripa med en marknadsstörningsavgift mot spelbolag som skickar ut direktreklam mot avstängda spelare

I det fall förslaget till lagändring godkänns föreslås den nya regleringen träda i kraft den första januari 2023.

 

 

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv