Spelinspektionen tillrättavisar betaltjänster som samarbetar med spelbolag utan svensk spellicens

2022-09-17 Det svenska myndighetsorganet som innehar det huvudsakliga ansvaret gällande tillsynen av de spelbolag som återfinns inom rikets gränser har valt att tillrättavisa de betaltjänster vilka för närvarande har ett aktivt samarbete med spelbolag som opererar utan den svenska spellicensen.

Man valde nyligen att skicka ut en officiell tillrättavisning där man tillrättavisar de berörda och ber dessa att upphöra tillhandahållning av sina betaltjänster till de spelbolag vilka för närvarande ej innehar en giltig svensk spellicens. Detta är ett försök att förhindra den exodus av spelare som valt att lämna spelbolag som innehar den svenska licensen till förmån för de utländska spelbolag vilka direkt eller indirekt valt att avstå från att befattas med licensen i fråga.

Spelinspektion anser sig ha rätt i frågan men flera instanser upplever att tillvägagångssättet är felaktig och bör omformuleras. En av dessa som gjort sin röst hörd återges i form av BOS – Branschföreningen för Onlinespel, vilka valt att öppet kritisera Spelinspektionens beslut.

Målet är att begränsa åtkomsten till spelbolag utan svensk licens

Det primära målet med den skriftliga varningen är att begränsa åtkomsten av betaltjänster till alla de spelbolag vilka för närvarande accepterar svenska spelare men opererar på marknaden utan tillsyn av Spelinspektionen. Uppemot 200 betaltjänster har nyligen mottagit en skriftlig varning från just Spelinspektionen där man ombeds per omgående avbryta sitt samarbete med alla de spelbolag vilka för närvarande saknar en aktiv svensk spellicens. En av dessa betaltjänster är Zimpler. Letar du efter utländska casinon utan licens med Zimpler lär du hitta en uppsjö av så kallade affiliatesidor.

De berörda betaltjänsterna återfinns inom en rad segment, där banker, utfärdare av betalkort, samt betydligt mer nischade aktörer kan identifieras i den lista som finns att ta del av hos en rad mediekanaler. Själva innehållet i den skriftliga varningen kan sammanfattas i form av att de inblandade aktörerna bedöms bryta med den svenska spellagen, något som ska tilläggas lämnar utrymme för spekulation gällande vad det hela egentligen implicerar på.

Det primära målet är självfallet att avskräcka betaltjänsterna från att samarbeta med bolag utan svensk licens och endast lägga sitt fokus på att samarbeta med de spelbolag vilka för närvarande har rätten att verka inom rikets gränser. Om det hela realiseras så bör det knappast komma som en överraskning att antalet spelare från Sverige som söker sig till utländska spelsidor utan en svensk licens kommer att minska drastiskt i och med avsaknaden av adekvata betalmetoder.

Böter kan vara det inledande straffet

Den svenska spellagen anger att de aktörer vilka fokuserar på att tillhandahålla betaltjänster till spelbranschen får ej erbjuda möjlighet till transaktioner mellan ett bankkonto och ett spelkonto som för närvarande återfinns hos ett spelbolag utan den svenska licensen. Även om ett stort antal betaltjänster valt att inrätta sig efter det hela och följer de riktlinjer som återges, där man för övrigt blockerar alla insättningar till de utländska spelbolag vilka opererar utan den svenska licensen, så har spelarna förhållandevis enkelt lyckats hitta en väg kring det hela.

På ett konkret plan så använder man sig av ett flertal tjänster vilka nyttjas som en form av ”proxy”. Det hela fungerar så att man först överför pengar till den betaltjänst som man för närvarande använder sig av. Betaltjänsten i sin tur överför sedan de insatta pengarna vidare till spelkontot som återfinns på det spelbolag som man valt men som för närvarande ej innehar en aktiv svensk spellicens.

Det hela kan även automatiseras, något som i sin tur innebär att man i form av spelare endast behöver initiera transaktionen från sitt bankkonto, där sedan betaltjänsten auktoriseras i förväg att i samarbete med det valda spelbolaget genomföra hela transaktionen. Detta är något som Spelinspektionen menar strider mot den rådande lagstiftning där man kan komma att påföras sanktionsavgifter om de berörda betaltjänsterna väljer att inte rätta sig efter de krav som återges.

Det ska dock tilläggas att i skrivande stund så har Spelinspektionen ej bötfällt några betaltjänster, men kravet på att avbryta samarbetet kan tolkas som ett initialt steg mot att införa betydligt hårdare åtgärder mot alla de betaltjänster som väljer att avvika från rekommendationen.

Branschföreningen för Onlinespel instämmer ej med ovanstående

De svenska Branschföreningen för Onlinespel (BOS) arbetar också aktivt för att hindra spelbolag från att erbjuda sina tjänster till svenska spelare utan att lyda under tillsyn av Spelinspektionen. Till skillnad från den statliga myndigheten menar BOS på att själva tillvägagångssättet för att lösa problemet är fel sätt att gå.

Enligt Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare hos BOS, så menar man att ett välfungerande licenssystem projiceras i form av att lagen gör det mer attraktivt för spelarna att välja spelbolag med svensk licens och ej genom att bygga höga murar mot resten av spelmarknaden. Just tillvägagångssättet att försöka tvinga fram något via rigorösa kontroller har ofta visat sig få motsatt effekt, något som man på BOS menar kommer indirekt leda till att ännu fler spelare väljer att gå över till spelbolag utan den svenska licensen.

Varför väljer så många utländska spelbolag istället för de svenska spelsidorna?

Man bedömer att ungefär en av tio spelare väljer utländska spelbolag istället för de svenska. BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt menar på att ännu fler svenska spelare kommer välja samma väg inom den närmsta framtiden.

Enligt Hoffsted så återfinns anledningen till det hela i form av bland annat de strikta bonusformerna där en spelare erbjuds en bonus för varje spelbolag som hen väljer att registrera sig hos på den svenska marknaden. En annan aspekt som väger tungt inom sammanhanget är förekomsten av regler vilka begränsar insättning och uttag, något som han menar leder till att spelarna känner sig låsta i sitt spelsätt.

Innan den nya spellagen trädde i kraft så hade spelbolagen fria tyglar att erbjuda bonusar i form av den storlek som de ansåg sig ha fog för. Detta är dock ett minne blott och idag får spelarna finna sig att ta del av ytterst blygsamma bonusformer. Bonusformerna, vilka är en form av incitament som ämnar locka spelare till spelsidan, utgör en stor del av spelglädjen. Det initiala målet att begränsa spelarnas möjlighet till att utveckla ett skadligt spelbettende genom att minska storleken på bonusar har således ej fått den effekt man initialt hoppats på.

Det bör således ej komma som en överraskning att fler och fler svenska spelare därför väljer att prova lyckan hos de utländska spelbolag vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen om de ansvariga inom snar framtid ej väljer att lätta på de rigorösa reglerna som för närvarande gäller.

Slutsats

Huruvida Spelinspektionen kommer välja att bötfälla betaltjänsterna för deras samarbete med spelbolag utan den svenska spellicensen återstår att se. Dock har man nu tagit ett första aktivt steg mot att realisera sina hot. Det ska dock nämnas att betaltjänster knappast kommer låta sig skrämmas, utan kommer med största sannolikhet att kontra genom att dra förordningen inför domstol, något som i sin tur innebär att vi kan få vänta flera år innan det hela mynnar ut i något konkret.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv