Sotenäsbostäder vill öka borgensramen med 30 miljoner kronor

2016-01-31 Sotenäsbostäder förvärvade i mitten/slutet av 2015 fastighet Väjern 1:162 av Sotenäs kommun. Den ­aktuella fastigheten är belägen i centrala Väjern med en färdig detaljplan som medger byggnation av bostäder.

Sotenäsbostäder  har tagit fram  ett förslag på byggnation av två flerbostadshus i två våningar på fastigheten. Vardera byggnadskropp innehåller 16 lägenheter, det vill säga totalt 32  lägenheter.

Bostäderna är 1:or och mindre 2:or med rimliga hyror.

Projektet  beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor varvid Sotenäsbostäder  bedöms behöva låna cirka 30  miljoner kronor…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv