Sotenäs utreder hur den kommunala va-verksamheten ska organiseras

2016-01-22 Kommunstyrelsen i Sotenäs har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur den kommunala va-verksamheten ska organiseras i framtiden.

Flera kommuner  i närområdet och i landet har genomfört organisationsförändringar de senaste åren. Skälen för detta är likartade:
* Problem  med  kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera kompetent personal
* Personalomsättning/pensioneringar
* Behov av spetskompetens
* Nuvarande organisation liten och sårbar
* Vinna stordriftsfördelar
* Press på taxor
* Tre alternativ
VA-verksamheten  står till stor del inför dessa svårigheter. Utredningen har…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv