Sotenäs tar krafttag för att minska vårdkostnaderna

2016-03-15 Sotenäs omsorgsnämnd har kommit fram till, att satsa på egna öppenvårdsinsatser för ungdomar. Som Sotenäs gjort tidigare, köpt tjänsterna, har varit för dyrt, enligt omsorgsnämnden och ordföranden Nils-Olof Bengtson (M), vars nämnd nu vill ta krafttag för att få ner omsorgskostnaderna i kommunens ansträngda vårdbudget.

Nämnden kan helt enkelt inte längre att försvara hur man hittills arbetat. De privata vårdföretagen är för dyra i sitt sätt att räkna, anser tydligtvis nämnden. Som extra ärende kommer därför ärendet upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

– Kostnaderna för externt uppköpta insatser har varit hög, anför nämnden: Kommunen är skyldig att erbjuda de insatser som klienten har behov av utifrån den utredning och behovsanalys som görs av socialsekreterare. Företagen som anlitats, har nämligen inte bara tagit betalt för själva insatsen med klient och familj. De privata företagen har också krävt…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv