Sotenäs går plus 12,7 miljoner

Jämfört med de senaste åren visar samtliga nämnder en god budgetföljsamhet

2015-09-08 Ekonomiavdelningen i Sotenäs kommun har upprättat bokslut och delårsrapport per sista juni samt helårsprognos för 2015.
Periodens resultat uppgår till 10,6 miljoner kronor jämfört med minus 3 miljoner kronor samma period föregående år.

För den  skattefinansierade verksamheten är resultatet 8,9 miljoner kronor. För koncernen  uppgår resultatet till 12,6 miljoner kronor.

Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv