Sotenäs agerar för extern medfinansiering för cykelvägar

2015-11-03 Kenny Thärnström har i en motion föreslagit att Sotenäs kommunstyrelse får i uppdrag att skyndsamt ta vara på möjligheten att agera för en extern medfinansiering för cykelvägsutbyggnad och att kommande budgetar inkluderar kommunens andel av finansieringen.

Motionären menar att cykelvägsutbyggnad i Sotenäs har diskuterats och analyserats i decennier. 2011 tog kommunen  fram en plan för cykelvägsutbyggnad i 12 etapper. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 om en  prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Sotenäs kommun och avsatte då medel för en 3-årsperiod…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv