”Sorgligt, skämmigt och otroligt respektlöst!”

Ann-Charlotte Strömwall (L) om situationen för Gullvivan

2019-10-29 Känslan och respekten för äldre har spridit sig till Lysekils kommun !
"Politiker och tjänstemän ser mer till pengar än till värdet av att ge äldre kommuninnevånare trygghet i sitt åldrande. Nu tros beslutande politiker ta ett rättvist och respektfullt beslut om Skaftöhemmet Gullvivan! Dock är skrivningen i förslag till beslut att inte gå vidare med uppdraget om utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan. För min del kommer jag att yrka på återremiss av ärendet", skriver Ann-Charlotte Strömwall (L) inför onsdagens möte i socialnämnden.

”Jag tycker att skrivningen av förvaltningen att Socialnämnden inte har budget för detta enligt kommunens styrprincip, är att som ett litet barn gömma sig bakom mammas kjolar! Ursäkta mig, men jag har rätt till min uppfattning! Jag har kallats populistisk och annat, jag bryr mig inte! Detta ställningstagande har jag haft sedan 2016 och också framfört! När Lysekilshemmet byggdes om för 22 miljoner reserverade jag mig. Det var en dålig ombyggnation som inte blev bra. Dom pengarna fanns definitivt inte i Socialnämndens budget. Nu får faktiskt denna fråga gå till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lysekil så att alla politiker får bli socialnämndspolitiker och avkrävas både ansvar och vilja vad gäller särskilt boende på Skaftö, skriver Ann-Charlotte Strömwall (L), som är ledamot i socialnämnden, dess arbetsutskott och kommunfullmäktige.

Publicerad:
Nyhetsarkiv