En cykel och en fotgängare sida vid sida tar upp den delen av vägen som är asfalterad. På den här lilla gång- och cykelvägen som går mellan hus och sjöbodar vill sommargästen parkera sin bil för några veckor om sommaren. Foto: Gabriel Berndtsson

Sommargäst vill spränga in en parkering i känslig kulturmiljö

Grundsundsbo: "Det gör ont i hjärtat"

2021-01-13 Det är starka känslor på Udd­en i Grundsund då en sommarboende avser att spränga bort stora mängder berg för att anlägga en parkering i en genuin och känslig kulturmiljö. Lysekils kommun, närboende och många i samhället har reagerat över vad de menar är ett mycket märkligt beslut som tagits av rätten, i alla instanser, utan att ha besökt platsen.
”Det gör ont i hjärtat på den som är född här att få se denna förändring till en människas eventuella nytta och för så många andra människors stora skada”, säger en Grundsundsbo.

Det går att komma in med en bil på den lilla vägen som ligger insprängd mellan hus, sjöbodar och berg, men det är en väg som aldrig varit anpassad för biltrafik. På den tilltänkta platsen ligger sjöbodar på ena sidan och på andra sidan vägen reser sig ett högt berg. På toppen ligger huset och vid bergsfoten avser fastighetsägaren att spränga bort en större mängd berg för att få plats med sin bil.

Det finns parkeringar
Under åren har Lysekils kommun gett tillstånd att anlägga parkering på tomten, där det varit lämpligt och möjligt. Det för att komma bort från olagliga parkeringar, som exempelvis hindrar framkomlighet för räddningstjänstens fordon. I det här fallet är närboende och kommunen rörande överens om att vare sig biltrafik och allra minst en parkering är lämplig på den tilltänkta platsen.
– Utanför den direkta samhällskärnan finns det god tillgång till långtidsparkering. Som gäst får man nog finna sig i att inte alltid kunna parkera i de mest skyddsvärda miljöerna, påpekar Bo Göthes­son, Grundsundsbo och före detta politiker i kommunen.

Spjärnat emot
Den första skrivelsen överklagades av närboende i september 2014 och sedan dess har processen löpt på med överklaganden från närboende, men även från kommunen.
– Vi har spjärnat emot allt vad vi har kunnat, genom att överklaga och nekat lov, säger stadsarkitekten Mats Carlsson.
– Till slut fick vi ge oss och det var i Mark- och miljööverdomstolen, i högsta instans, som valde att strunta i kulturmiljön. De var inte ens på plats och tittade, påpekar Mats som uppenbart är besviken.
Men ärendet slutade inte där. Kommunen såg en chans att stoppa bygget och genom trafikingenjör Magnus Eriksson, på samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekil, utfärdade en lokal trafikföreskrift som förbjuder biltrafik på den tänkta vägen. Även det överklagades och då till Länsstyrelsen som upphävde beslutet.
– Här skulle vi ha gjort en utredning, men det missade vi på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan hända att jag och mina kollegor inte förstått vikten av att gå vidare med ärendet, men vi upplevde att det skulle ta mycket tid och energi från det övriga arbetet, säger Magnus Eriksson.
– Det är ett växande problem i kustkommunerna med oförstående fastighetsägare som tar slipade jurister till sin hjälp. Därav måste kommunen också använda sig av jurister i sådana här ärenden. Man kan inte bara lägga ner viktiga ärenden och ge sig platt för att man saknar tid eller kompetens, menar Bo.
Besluten som har tagits i rätten, påpekar närboende, bygger på felaktiga fakta.
Paret som vill anlägga parkeringen har angett i rätten att det handlar om att spränga bort 3 kubikmeter berg. Enligt kommunens beräkningar, som finns med i underlaget, handlar det om fyra gånger så mycket än vad som anges.
– Det här har man i rätten inte tagit hänsyn till, men vad som är ännu mera anmärkningsvärt är att man inte besökt platsen. Om de varit här från rätten så hade de sett och förnuftet hade självklart segrat. Det är märkligt hur rättsliga instanser på en sådan hög nivå går på uppgifter som de fått till sig från en part och använder det i sina domar, påpekar Henrik Ohlsson, Barbro Antonsson, Britt-Louise, Olof Einarsson, Anders Sörensson, Gun Birgmark, Lars Antonsson, som samlats på vägen, där parkeringen nu är tänkt att sprängas in i berget.
– Att allt ska falla på att Länsstyrelsen upphäver en lokal trafikföreskrift som kommunen har rätt att utfärda på grund av handlingar som inte skickats in, det får helt enkelt inte ske, det får i sammanhanget alldeles för stora konsekvenser, menar Bo.

Oåterkalleligt
Ett berg, miljön är oåterkallelig och den vill vi också bevara för nästa generation. Vi hoppas verkligen att det här går att rätta till. säger Grundsundsborna.
– Det finns också en fara med den här domen, den kan bli prejudicerande, vilket innebär att andra får göra likadant och det är allvarligt. Då drabbar det inte bara Grundsund utan varje kustsamhälle, säger Bo Göthesson.
Ingen har gett sig i frågan från Grundsund och frågan är nu om Lysekils kommun kan rätta till misstaget med handlingarna som inte lämnades in till Länsstyrelsen.

Publicerad:
Gabriel Berndtsson, gabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv