Söker tillstånd för att ta ut sten i gammal täkt i Broberg

2023-11-26 En gammal bergtäkt i Broberg en dryg kilometer öster om Bro samhälle kan komma att användas för att ta ut sten för traditionell huggning.
– Vi tänker oss att hugga sten till exempelvis murar och husgrunder, säger bröderna Rolf Olsson och Erik Ribbegårdh vid Brobergs gård.

De har ansökt hos Länsstyrelsen om att få återuppta uttag i den gamla bergtäkten som ligger i ett skyddat läge en liten bit från vägen öster om Broberg.
– Här har brutits berg och huggits sten sedan 1920-talet. Senast det bröts någon sten var då Gatu och Väg AB bröt här, säger de båda bröderna.
Från 2007 har det inte brutits någon sten i den här bergtäkten. Däremot har Rolf Olsson bearbetat lös reststen som kunnat användas till framför allt husgrunder. Det är sådan verksamhet som man vill utvidga, då det finns en efterfrågan på detta. Tanken är försäljning lokalt och inom övriga Sverige.

Lättkilad granit
– Det är fin och lättkilad granit på den här platsen och därför vill vi utöka verksamheten även om det rör sig om att ta ut berg i liten skala. Det handlar inte om någon stordrift här, säger Rolf Olsson.
I ansökan till Länsstyrelsen räknar man med att ta ut cirka 4 200 ton sten per år.
Bergtäkten ligger i skydd av höga bergskärmar efter tidigare uttag och därför blir miljöpåverkan på omgivningen mycket begränsad vad gäller buller etc.
Rolf Olsson har genomfört samråd med Länsstyrelsen, Lysekils kommuns miljöansvarige, Trafikverket samt närboende som kan anses bli berörda av verksamheten.
Ansökan ligger nu hos Länsstyrelsen som ska ta ställning till om den kan godkännas.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv