Debatten var livlig på socialnämndsmötet och först efter en ajournering och flera voteringar togs beslutet att inte gå vidare med förslaget att bygga ut Gullvivan med 21 platser. Foto: Gabriella Silfverhielm Gren

Socialnämnden säger nej till utbyggnad av Gullvivan

2019-10-30 Politikerna i socialnämnden beslutade på onsdagen att inte gå vidare med utbyggnadsplanerna på Gullvivan.

(L) krävde återremiss för att socialförvaltningen skulle genomföra en grundligare genomgång – medan (M), (SD) och (K) ville hänskjuta hela ärendet direkt till fullmäktige.

De två största partierna; Socialdemokraterna och Lysekilspartiet, hade en samsyn i frågan och ansåg i likhet med förvaltningsledningen att det inte var kostnadseffektivt att gå vidare med de gamla planerna på att bygga ut Gullvivan med 21 platser för somatisk vård.

Läs mer i nästa nummer av LP.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv