Byggantikvarien Amanda Jansson leder arbetet med att slutligen få fram en ny detaljplan för riksintresseområdet.

Smögens nya detaljplan ett steg närmare antagande

2016-01-18 Sotenäs nya kommuntjänstemän, planchefen Måns Hallén och bygg­antikvarien Amanda Janssons strategi att tillsammans med näringslivsutvecklaren Tomas Larsson i slutet av 2016 få igenom Smögens nya detaljplan i enlighet med riksintressets krav ser ut att bära frukt.

Januaris första offentliga detaljplanemöte på Smögengården var väl besökt av ett åttital berörda.

Invändningar eller mer besvärliga frågor förekom inte. 2015 års förmöten har rensat luften. Efter 45 minuter satte byggnämndsordföranden Ulla Ljunglide (M) punkt.

Fredag 22 januari ska synpunkterna på utsänt programförslag från allmänheten vara inne.

Lugnt möte

Diskussionen om en ny detaljplan anpassad efter riksintresset – ersättande 1950 års plan – har pågått sedan tiden kring 1991 efter 1987 års beslut hos Riksantikvarieämbetet.

I sommar hoppas kommunen återkomma med nästa samrådsmöte där sammanfattande synpunkter diskuteras. Alla beslut ska kunna…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv