”Rimligt att slopa restriktioner, trots hög smittspridning”

2022-02-07 Smittskydd Västra Götaland veckorapport för vecka 4 visar på en fortsatt omfattande spridning av covid-19 i Lysekil och Västra Götalandsregionen.
Trots detta så anser Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland, att det är logiskt att de flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner slopas den 9 februari.
– Som läget är nu är det rimligt att öppna upp allt mer, skriver han i ett mejl till Lysekilsposten.

Smittskydd Västra Götaland har släppt sin veckorapport för vecka 4. I rapporten beskrivs smittspridningen som fortsatt omfattande i hela regionen och i alla åldersgrupper. 245 nya fall av covid-19 bekräftades i Lysekil och 48 046 nya fall i Västra Götalandsregionen under januari månads sista vecka.
– Smittspridningen är fortfarande mycket hög. Dessutom finns ett stor antal personer som endast testats med självtester, det verkliga antalet med covid-19 är sannolikt ännu högre, skriver Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland, i ett mejl till Lysekilsposten.

Bör tolkas med försiktighet

Den som har följt rapporteringen uppmärksamt kanske noterar att 245 nya fall vecka 4 låter betydligt bättre än de 344 nya fall som redovisades i rapporten för vecka 3. I veckorapporten för vecka 4 står det dock att de senaste veckornas ökning av fall har orsakat fördröjd inrapportering från de olika laboratorierna. Därför ska statistiken för enskilda veckor tolkas med försiktighet. Leif Dotevall utvecklar i sitt mejl till Lysekilsposten:
– Även för Lysekil finns en fördröjning som gör att siffrorna inte helt speglar bilden för vecka 4 respektive vecka 3. Det totala antalet stämmer, men fördelningen veckorna emellan är inte exakt.

Logiskt att slopa restriktioner

Om man ser till Västra Götalandsregionen i sin helhet så pekar rapporten för vecka 4 på en ökning. 48 046 fall vecka 4 jämfört med 44 791 vecka 3. Trots att smittspridningen fortfarande är omfattande både i Västra Götaland och i resten av landet så menar Leif Dotevall att det är rimligt att de flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner slopas den 9 februari:
– Liknande förändringar görs nu i flera länder i Europa. När andelen vaccinerade är så pass stor och omikronvarianten ger en klart mildare sjukdomsbild än tidigare varianter – måste konsekvenserna av nedstängning och restriktioner vägas mot möjligheten att stänga ute virus. Som läget är nu är det rimligt att öppna upp allt mer. Men det är också utomordentligt viktigt att insatser nu fokuseras på dem som riskerar att drabbas mest av covid-19

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv