”Slopa flerbarnstillägget för de som lever på bidrag”

2021-04-10 Sverigedemokraterna kommer i sin vårbudget 2021 att föreslå ett slopande av dagens flerbarnstillägg.

”Sveriges generösa välfärdspolitik har blivit en segregationsfälla. Höga bidragsnivåer har förvärrat utanförskapet och segregationen. För att komma tillrätta med problemen krävs stora förändringar. Som ett första steg föreslår vi därför att dagens flerbarnstillägg slopas och ersätts med ett avdrag för arbetande familjer”, säger Oscar Sjösted, ekonomisk-politisk talesperson hos SD.
Sverigedemokraterna föreslår att flerbarnstillägget ersätts av ett flerbarnsavdrag – en skattereduktion på inkomst av tjänst, a-kassa eller föräldrapenning – fördelat jämnt på föräldrarna.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv